13 listopada 2021

❗KONKURS❗ 80s B-Day Party (13.11)

Konkurs - zgarnij rower, voucher do fryzjera o wartości 200 zł, gadżety Galerii Metropolia

Zasady konkursu:

 1. Przyjdź na imprezę 80's B-day party do Stacji Food Hall w przebraniu dopasowanym do lat 80.
 2. Weź udział w pokazie mody dla wszystkich przebierańców, komisja wybierze najlepsze outfity i wręczy nagrody.

 

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Hevelius SP z o. o. SKA, ul. Kilińskiego 9A, 80-452 Gdańsk.
 2. Akcja trwa w dniu 13.11.2021 r.
 3. W akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Uczestnikiem akcji może zostać każdy, kto w czasie jej trwania przyjdzie w przebraniu dopasowanym do klimatu lat 80. do Stacji Food Hall.
 5. W ramach akcji do wygrania jest rower od marki Prorowery, bon do Excellentq na 200 zł oraz gadżety Metropolii.
 6. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 13.11.2021 r. na podstawie not komisji. Komisja będzie oceniać m.in. dopasowanie do klimatu lat 80's, makijaż, fryzurę, wizualną atrakcyjność ubioru.
 7. Informacje o odbiorze nagrody zostaną przekazane zwycięzcy po ogłoszeniu wyników konkursu. 
 8. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z odbiorem nagrody.
  ---
 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Centrum Hevelius SP z o. o. SKA, ul. Kilińskiego 9A, 80-452 Gdańsk.
 2. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana tylko dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej jako „RODO”).
 3. Dane osobowe są udostępnione przez uczestnika konkursu wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane jedynie przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
 4. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
 5. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (a) o celach przetwarzania danych, (b) o kategoriach przetwarzanych danych,(c) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (d) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (e) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (f) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach
 6. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

III. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).

 1. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (a) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (b) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (c) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.