Wystawa Makiet Kolejowych

Klub Miłośników Kolei "Nostalgia za Parą" ma przyjemność zaprosić Państwa na Zimową Wystawę Makiet Kolejowych.

Pociągi kursują 27.02 i 28.02 w godzinach: 10:00-14:00 i 15:30 - 19:00

POPROWADŹ POCIĄG PO NASZEJ MAKIECIE - SZKOŁA MASZYNISTÓW

Po zakończeniu wystawy nie składamy makiety i zapraszamy do SZKOŁY MASZYNISTÓW od 01 marca do 21 marca 2021.

Wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się jeździć pociągiem po kolejowej makiecie zapraszamy w dniach 01-21 marca 2021. Uwaga! Makieta nie jest czynna codziennie, obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie potwierdzone ze strony klubu Nostalgia Za Parą.

Osoby niepełnoletnie przychodzą pod nadzorem dorosłego opiekuna. Kandydat na maszynistę otrzyma do jazd pociąg wraz z manipulatorem jazdy oraz przeszkolenie. Obowiązuje regulamin jazd po makiecie oraz opłata za udostępnienie taboru i manipulatora, 50 zł za godzinę jazdy po makiecie.

Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia na mail piotr@nostalgiazapara.pl, tel. 501 647 139.
Można dokonywać również zgłoszeń bezpośrednio w czasie wystawy makiety w dniach 27-28 lutego 2021. Jazdy po makiecie odbędą się w dniach i godzinach uzgodnionych z kandydatami na maszynistów.

W zgłoszeniu mailowym (piotr@nostalgiazapara.pl) do Szkoły Maszynistów należy podać: imię, nazwisko, telefon, adres email, proponowany dzień i godzinę jazdy.

Mailem zwrotnym organizatorzy potwierdzą proponowany termin lub wspólnie uzgodnimy inny dostępny.
W razie braku maila z naszej strony w ciągu kilku godzin, prosimy o telefon 501 647 139 (w godz. 10.00-20.00).
Wystawa zlokalizowana jest na poziomie +2, obok Skate Care.